Menu

 

logo ZKB

PROJEKT / PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-106

Prenosna računalniška učilnica / Mobilità laptopica

Allegati:
Scarica questo file (31 obblighi post informativi acquisto pubblicita_naknadna informacija o postopku za zakup reklamnega prostora.pdf)31 naknadna informacija o postopku za zakup reklamnega prostora[obblighi post informativi procedura acquisto pubblicità]202 kB
Scarica questo file (30 obblighi post informativi bando monitor_naknadna informacija o postopku za nakup monitorjev .pdf)30 naknadna informacija o postopku za nakup monitorjev[obblighi post informativi procedura acquisto monitor]207 kB
Scarica questo file (29 obbligi post informativi bando gara attrezzature_naknadna informacija o postopku za nakup opreme.pdf)29 naknadna informacija o postopku za nakup opreme[obblighi post informativi procedura acquisto attrezzature]272 kB
Scarica questo file (28 determina aggiudicazione fornitura attrezzature apparecchiature_odredba o dodelitvi dobave opreme naprav.pdf)28 odredba o dodelitvi dobave opreme in naprav[determina aggiudicazione fornitura attrezzature e apparecchiature]417 kB
Scarica questo file (27 determina acquisto 4 monitor pc_odredba nakup 4 monitorjev za pc.pdf)27 odredba nakup 4 monitorjev za pc[determina acquisto 4 monitor pc]412 kB
Scarica questo file (26 determina acquisto spazio pubblicitario_odredba nakup reklamnega prostora.pdf)26 odredba nakup reklamnega prostora[determina acquisto spazio pubblicitario]511 kB
Scarica questo file (25 determina storno fondi voci di costo e modulo1_odredba o stornih med odhodkovnimi skupinami in modulom 1.pdf)25 odredba storni med odhodkovnimi skupinami in mod 1[determina storno voci di costo e mod 1]357 kB
Scarica questo file (24 stipula_RDO_t1343401_l1_p2931245.pdf.pdf)24 dokument o sklenitvi pogodbe za dobavo opreme[documento di stipula del contratto fornitura attrezzature ]47 kB
Scarica questo file (23 individuazione operatori economici_dolocitev ekonomskih operaterjev.pdf)23 določitev ekonomskih operaterjev[individuazione operatori economici]338 kB
Scarica questo file (22 avviso presentazione manifestazione di interesse_obvestilo o predstavitvi namere za sodelovanje.pdf)22 obvestilo o predstavitvi namere za sodelovanje[avviso presentazione manifestazione di interesse]434 kB
Scarica questo file (21 determina a contrarre attrezzature ed apparecchiature_odredba o narocanju_oprema in naprave.pdf)21 odredba o naročanju - oprema in naprave[determina a contrarre - attrezzature ed apparecchiature ]349 kB
Scarica questo file (20 determina a contrarre targa pubblicitaria_odredba o narocanju reklamna tabla.pdf)20 odredba o naročanju reklamna tabla[determina a contrarre targa pubblicitaria]344 kB
Scarica questo file (19 piano degli acquisti_nabavni nacrt.pdf)19 nabavni načrt[piano degli acquisti]421 kB
Scarica questo file (18 conferimento incarico collaudatore_podelitev naloga preizkusevalca.pdf)18 podelitev naloga preizkuševalca[conferimento incarico collaudatore]348 kB
Scarica questo file (17 conferimento incarico progettista_podelitev naloga nacrtovalca.pdf)17 podelitev naloga načrtovalca[conferimento incarico progettista]349 kB
Scarica questo file (16_verbale_e_graduatoria_collaudatore_zapisnik_in_lestvica_preizkusevalec.pdf)16 zapisnik in lestvica preizkuševalec[verbale e graduatoria collaudatore]461 kB
Scarica questo file (15_verbale_e_graduatoria_progettista_zapisnik_in_lestvica_nacrtovalcec.pdf)15 zapisnik in lestvica načrtovalec[verbale e graduatoria progettista]446 kB
Scarica questo file (14 facsimile domanda collaudatore_vzorec prosnje preizkusevalec.pdf)14 vzorec prošnje za preizkuševalca[facsimile domanda collaudatore]130 kB
Scarica questo file (13 facsimile domanda progettista_vzorec prosnje nacrtovalec.pdf)13 vzorec prošnje za načrtovalca[facsimile domanda progettista]129 kB
Scarica questo file (12 avviso selezione interna collaudatore_obvestilo o notranjem izboru preizkusevalca.pdf)12 obvestilo o notranjem izboru preizkuševalca[avviso selezione interna collaudatore]368 kB
Scarica questo file (11 avviso selezione interna progettista_obvestilo o notranjem izboru nacrtovalca.pdf)11 obvestilo o notranjem izboru načrtovalca[avviso selezione interna progettista]369 kB
Scarica questo file (10 DETTAGLIO_CUP_B96J15001890007.pdf)10 koda CUP[codice CUP]18 kB
Scarica questo file (09 assunzione incarico RUP_prevzem naloga EOP.pdf)09 prevzem naloga EOP[assunzione incarico RUP]333 kB
Scarica questo file (08 informazione e pubblicizzazione_informiranje in oglasevanje.pdf)08 informiranje in oglaševanje[informazione e pubblicizzazione]322 kB
Scarica questo file (07 incarico al direttore sga_nalog vodji uprave.pdf)07 nalog vodji uprave [incarico al direttore s.g.a.]389 kB
Scarica questo file (06 determina variazione programma annuale 2016_odredba o spremembi letnega nacrta 2016.pdf)06 odbredba o spremembi Letnega načrta 2016[determina variazione Programma annuale 2016]854 kB
Scarica questo file (05 autorizzazione avtorizacija MIUR 5892_30 03 2016.pdf)05 avtorizacija MIUR 5892 - 03.03.2016[autorizzazione MIUR]588 kB
Scarica questo file (04 candidatura n_kandidatura st_11202 e attestazione invio_in potrdilo 26 11 2015.pdf)04 kandidatura_projekt[candidatura_progetto]1564 kB
Scarica questo file (03 delega DSGA presentaz candidatura pooblastilo VU predstav kandidature.pdf)03 pooblastilo VU predstavitev kandidature[delega DSGA presentazione candidatura]65 kB
Scarica questo file (02 delibera Consiglio Istituto sklep zavodnega sveta.pdf)02 sklep Zavodnega sveta [delibera Consiglio d'Istituto]88 kB
Scarica questo file (01 delibera Collegio docenti sklep prof zbora.pdf)01 sklep Profesorskega zbora[delibera Collegio dei docenti]82 kB

Dobrodošli na naši spletni strani / Benvenuti sulla nostra pagina web

SL


Na DTZ Žige Zoisa izobražujemo dijake na dveh področjih: na ekonomskem področju imamo smer Uprava, finance in marketing, na tehnološkem področju pa Gradnje, okolje in prostor.

Osnovni cilj našega dela je širjenje znanja ter splošnih, strokovnih in socialnih kompetenc dijakov. Čim boljše jih želimo pripraviti za vstop v življenje in v delovno ali študijsko okolje. Živimo namreč v družbi znanja in vseživljenjskega učenja in zavedamo se, da je učenje osnova za vsak bodoči uspeh. Trudimo se, da bi jih naučili učiti se, radovedno raziskovati in ceniti znanje.

Seveda želimo, da bi mladi v šolo prihajali z veseljem in se brez težav redno in uspešno učili, zato se trudimo za pozitivno klimo na šoli in dobre medosebne odnose. Zavedamo pa se, da je šolska pot večkrat težka in zahtevna, da je večina naših mladih tudi izven šole aktivna in polno zasedena, da jim je prostega časa vedno premalo. Vsekakor ne moremo mimo dejstva, da sta za dosego znanja, kompetenc in vsakega uspeha v življenju potrebna delo in trud, saj uspehi redkokdaj pridejo sami od sebe.

Da bi bilo šolsko delo čim bolj privlačno in raznoliko, vpletamo vanj vrsto dodatnih dejavnosti, ki povezujejo šolo z okoljem in presegajo predmetne vsebine, ter težijo k razvijanju socialnih in državljanskih kompetenc. Projekti Stiki z delovnim okoljem in usmerjanje, Zdravstvena in športna vzgoja, Spoznavanje okolja in kultura potovanja, Vzgoja aktivnega državljana,  Umetnostna vzgoja prispevajo k oblikovanju razgledanih, aktivnih in kritičnih mladih ljudi.

Podrobno preglejte načrt Vzgojno izobraževalne ponudbe našega zavoda. Upamo, da boste v njem našli zanimive vsebine in cilje, ki jih sami zasledujete.

Dobrodošli boste tudi na šoli za pogovor in dodatne informacije!

 

                                                                                                                                             Ravnateljica Loredana Guštin

 

Kdo smo / Chi siamo

 

 • Ulica / Via Weiss 15 - 34128 TRST / TRIESTE
 • Tel:  +39 040 54356
  Fax: +39 040 3798962
 • Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 • D.K. / C.F.: 80021510328
  ENOTNA KODA URADA / CODICE UNICO UFFICIO: UFOSSH
 • BANČNE KOORDINATE / COORDINATE BANCARIE: Zadružna kraška banka Opčine / Banca di credito cooperativo di Opicina
  IBAN: IT 11 R 08928 02200 010000033066
  BIC/SWIFT: CCRTIT2TV00

Zemljevid / Mappa

 

amministrazione trasparente

albo on line

 

qr code

http://www.zigazois.gov.it

Go to top